Spoločnosti v skupine ABC Data:
Aktuálne ceny akcií ABC Data S.A.:

ABC Data tím


Správna rada

Ilona Weiss
Predsedníčka predstavenstva
Ilona Weiss - Predsedníčka predstavenstva

Predsedníčka predstavenstva od 1.01.2015. V rokoch 2012–2014 plnila funkciu podpredsedníčky predstavenstva v spoločnosti ABC Data S.A. V rokoch 2010–2012 plnila funkciu podpredsedníčky predstavenstva v spoločnosti Sygnity S.A. V rokoch 2008–2010 pôsobila ako finančná riaditeľka v spoločnosti Sage Sp. z o.o., kde bola zodpovedná za strategické a prevádzkové riadenie financií skupiny v Poľsku. V rokoch 1996–2006 zastávala riadiace funkcie v oblasti financií vo firme Alcatel Polska S.A. Po globálnom zlúčení Alcatel-Lucent v roku 2006 sa stala finančnou manažérkou zodpovednou za zjednotenie účtovného výkazníctva v zlúčených spoločnostiach v Poľsku a ich konsolidáciu. V rokoch 1993–1996 pracovala v spoločnosti Telekomunikacja Polska S.A., kde sa podieľala na vytváraní investičných a rozvojových plánov. V roku 1992 pracovala pre banku Bank Handlowy w Warszawie SA.

Bola predsedníčkou dozornej rady Sygnity Europe sp. z o.o. (2012), podpredsedníčkou dozornej rady Max Elektronik SA (2010–2012), členkou dozorných rád spoločností: Winuel SA (2010), PB Polsoft sp. z o.o. (2010–2011) a Sygnity Technology sp. z.o.o. (2010–2011).

Vyštudovala Fakultu ekonomických vied a manažmentu Univerzity Mikuláša Kopernika v Toruni. Má takisto celosvetovo uznávané kvalifikácie v oblasti finančného riadenia ACCA.

Od roku 2003 je členkou medzinárodnej organizácie ACCA (Association of Chartered Cerfified Accountants). 2010 -2013 bola zvolená za prezidentku ACCA Poľsko a taktiež bola členkou Celosvetového fóra pre finančné výkazníctvo (Corporate Reporting Global Forum). 

Juliusz Niemotko
Podpredseda predstavenstva
Juliusz Niemotko - Podpredseda predstavenstva

Miesto predseda správnej rady ABD Data S.A. od 1. januára 2015. V rokoch 2008 - 2014, pôsobil ako generálny riaditeľ poľskej dcérskej spoločnosti Acer. V rokoch 2001 – 2007 pracoval v spoločnostiach Compaq a HP, kde bol vedúcim projektov zaoberajúcich sa montážou počítačov na niekoľko rozvíjajúcich sa trhoch (t.j. Južná Afrika, Saudská Arábia). V rokoch 1994 – 2001 pôsobil v Profi-dat Sp. Z o.o. v Štetíne, kde bol spoluzakladateľom  oddelenia špecializovaného na vývoj aplikácií, ktoré vytváralo špeciálne aplikácie určené pre bankovníctvo a poisťovníctvo.

Vyštudoval na Technickej univerzite v Štetíne Fakultu elektrotechniky. Získal titul MBA na Varšavskej univerzite a na University of Illinois v Urbana-Champaign.
 

Andrzej Kuźniak
Podpredseda predstavenstva
Andrzej Kuźniak - Podpredseda predstavenstva

Andrzej Kuźniak sa stal podpredsedom predstavenstva spoločnosti ABC Data 8. apríla 2015. V rokoch 2012 – 2015 Andrzej Kuźniak pôsobil ako predseda správnej rady APN Service sp. z o.o., kde bol zodpovedný za predaj a marketing v Poľsku, okrem obdobia od septembra 2013 do novembra 2013, kedy zastával pozíciu Country Manager v spoločnosti TomTom. V rokoch 2005-2011 pôsobil v spoločnosti Toshiba Europe GmbH Sp. z o.o. v Poľsku ako regionálny generálny riaditeľ zodpovedný za rozvoj spoločnosti v strednej Európe (Poľsko, Česká Republika, Maďarsko a Slovensko). V rokoch 2002-2005 pôsobil v spoločnosti Karen Notebook SA ako obchodný riaditeľ a potom ako predseda správnej rady, kde bol zodpovedný za vývoj a implementáciu obchodných stratégií týkajúcich sa showroomov v nákupných centrách. V 1995-2002 Andrzej Kuźniak pracoval pre Techmex SA, kde zodpovedal za projekty súvisiace s rozvojom obchodných kanálov a riadením vzťahov s dodávateľmi. V rokoch 1989-1994 bol asistentom na Slezskej technickej univerzite na oddelení Organizácie a Managementu na Fakulte banícko-geologickej.

Andrzej Kuźniak vystudoval fakultu banícko-geologickú na Slezskej technologickej univerzite. Absolvoval European Champion Training Toscano (Toshiba Sigma Consultancy) a Stock Exchange Training for Boards  - Neumann Institute.

Maciej Piotr Kowalski
Podpredseda predstavenstva
Maciej Piotr Kowalski - Podpredseda predstavenstva

Maciej Piotr Kowalski je investičným partnerom v MCI Management. Má skoro 10 rokov skúseností v investičným bankovníctvom a v poradenských spoločnostiach.  Viedol transakcie predajov, nákupov a fúzií v Poľsku a v strednej a východnej Európe, v Nemecku a krajinách bývalého SNŠ. V roku 2008-2010 a 2011-2014 spolupracoval s CAG, spoločnosťou vedúcou transakčné poradenstvo, kde viedol transakcie v súkromnom i verejnom sektore telekomunikácií, internete, e-komercie, distribúcie, maloobchodu, infraštruktúry, priemyslu, potravinárstva, obnoviteľných zdrojov energie, vrátane predaja väčšiny poľských energetických partnerov (popredného vývojára a prevádzkovateľa veterných fariem) spoločnosti Polenergia. V roku 2010-2011 pôsobil ako M&A Manager v Orange Poľsko, kde bol zodpovedný za koordináciu M&A projektov, zároveň bol členom tímu, ktorý je zodpovedný za predaj Emitel (vedúci prevádzkovatelia telekomunikačnej infraštruktúry v Poľsku). Svoju kariéru zahájil v tíme pre korporátne financie v medzinárodnej poradenskej spoločnosti Deloitte. Vyštudoval ekonomickú vysokú školu, obor financie a bankovníctvo a doktorské štúdium na katedre manažmentu a financií taktiež na ekonomickej vysokej škole.Kontrolná rada

Ulrich Kottmann
Predseda dozornej rady

V rokoch 1983–1986 bol zamestnancom finančného oddelenia Computervision Produktion GmbH. Od roku 1986 do roku 1996 pracoval vo firme Compaq Computer EMEA HQ, Mníchov, kde zastával rôzne vedúce funkcie vo financiách, controllingu a strategickom plánovaní pre územie s obratom cca 500 mil. USD. Člen tímu pre rozvoj podnikania vo firme Compaq, bol aktívne zapojený do priekopníckych vstupov na rôzne trhy a do rozvoja viac než 15 pobočiek v Európe, Afrike a na Blízkom východe a taktiež do riadenia rýchlej a masívnej obchodnej expanzie. Od začiatku 90. rokov bol členom vedenia, ktoré sa zaoberalo rozvojom podnikania v strednej a východnej Európe. V rokoch 1996 až 2000 pracoval ako nezávislý konzultant hlavne v oblasti rozvoja podnikania a strategických projektov pre rôznych výrobcov z odboru IT v strednej a východnej Európe. V roku 2000 založil spoločnosť Process4E S.A. (od roku 2005 pod názvom Update CRM S.A.) a riadil túto spoločnosť do marca 2008, pričom realizoval rôznorodé projekty: strategické projekty na poľskom IT trhu, riadenie projektov po fúzii firiem pre 2 IT firmy (viac než 100 krajín) obchodované na NASDAQ, rozvoj konzultačných služieb v oblasti riadenia obchodných procesov so zvláštnym zohľadnením CRM, predaja a zavádzania CRM softwaru. V roku 2008 zakúpil väčšinu akcií Clix Software Sp. z o.o., popredného výrobcu CRM softwaru pre firmy SMB a odvtedy je mentorom spoločnosti.

Absolvoval štúdium v odbore inžinierstva a riadenia obchodu na Univerzite aplikovaných vied v Esslingene v Nemecku.

Nevres Erol Bilecik
Člen dozornej rady

V rokoch 1986–1988 pracoval ako systémový analytik v Nixdorf Computer. V roku 1989 založil spoločnosť Index A.S. v Turecku, v ktorej plní dodnes funkciu predsedu predstavenstva. V kapitálovej skupine vytvorenej spoločnosťou Index A.S. je taktiež predsedom predstavenstva spoločností Index Bilgisayar A.S., Despec A.S., Datagate A.S., Neteks A.S, Neotech A.S. a Teklos A.S. Pán Nevres Erol Bilecik je takisto predsedom Turkish Information Technology Industrialists & Businessmen Association.

Je absolventom Istambul Technical University v odbore počítačového inžinierstva.

Ireneusz Wojciech Dąbrowski
Podpredseda dozornej rady

Od roku 1976 do roku 1979 Ireneusz Dąbrowski pôsobil ako vývojár operačných systémov v spoločnosti Zakłady Systemów Mini Komputerowych vo Varšave. Od roku 1979 do roku 1985 pracoval ako vedecký pracovník v Ústave priemyslovej automatizácie Varšavskej technologickej univerzity, kde sa špecializoval na digitálnom riadení prebiehajúcich procesov. V roku 1986 sa podieľal na založení jednej z prvých súkromných počítačových spoločností v Poľsku, SPTK Comtech a Comtech Sp. z oo, a stal sa v tejto spoločnosti členom správnej rady. V roku 1993 nastúpil do spoločnosti DHI Sp. z oo, ktorá v dôsledku majetkových zmien prevedených v spoločnosti Computer 2000 Poľsko bola transformovaná v roku 1999 na Tech Data Poľsko, vtedy druhého najväčšieho svetového IT distribútora hardwaru a softwaru. V rokoch 1996-2011 pôsobil ako generálny riaditeľ a člen správnej rady v poľskej pobočke spoločnosti. V rokoch 1998-2002 a 2008-2011 pôsobil ako regionálny riaditeľ zodpovedný za činnosť spoločnosti Tech Data v regióne strednej a východnej Európy, a bol taktiež členom Európskej rady spoločnosti Tech Data. Predaj EMEA spoločnosti v roku 2011 presiahol 12 miliárd EUR. Od roku 2011 pôsobil ako nezávislý tréner, poradca a obchodný poradca. V roku 2013 sa stal partnerom a obchodným riaditeľom v spoločnosti ComCERT SA, čo je prvá poľská spoločnosť ponúkajúca IT bezpečnostné služby, a najmä Computer Emergency Response Team (CERT) služby.

V rokoch 2001-2005 bol viceprezidentom poľskej komory informačných technológií a telekomunikácií (PIIT) a predsedal taktiež v rokoch 2006-2007 Rade PIIT. Za svoju prácu v Rade PIIT bol vyznamenaný Strieborným krížom za zásluhy prezidentom Poľskej Republiky. Od roku 2012 pracoval ako publicista počítačového časopisu CRN.

Ireneusz Wojciech Dąbrowski vyštudoval na katedre presnej mechaniky na Varšavskej technickej univerzite. Absolvoval taktiež jednoročný kurz záložného dôstojníka v hodnosti podporučíka poľskej armády.

Tomasz Czechowicz
Člen dozornej rady, prepojený s MCI Management S.A.

V rokoch 1990–1998 spoluzakladateľ a predseda predstavenstva spoločnosti JTT Computer SA, ktorú doviedol na vedúcu pozíciu medzi poľskými výrobcami osobných počítačov a distribútormi IT a ktorej cena je viac než 100 miliónov dolárov. Od mája 1998 zakladateľ a predseda predstavenstva Skupiny MCI. Od vstupu na Burzu cenných papierov vo Varšave v roku 2001 sa portfólio investícií MCI rozrástlo z cca 32 mil. PLN na viac než 820 mil. PLN.

Tomasz Czechowicz je nositeľom mnohých prestížnych ocenení, okrem iného:

  • Najlepší manažér roka 2007 – cena udelená za úspešnú realizáciu stratégie Skupiny MCI – je dôkazom, že Tomasz Czechowicz je jedným z najefektívnejších manažérov inovatívnej ekonomiky v regióne Novej Európy.
  • Už v roku 2001 udelilo Svetové ekonomické fórum v Davose Tomaszovi Czechowiczovi titul Globálny líder zajtrajška za neobyčajný cit pre trh, profesionalitu, víziu a podnikateľskú efektivitu.
  • Titul jedného z desiatich najvplyvnejších ľudí európskeho internetu v rebríčku TOP 10 časopisu Business Week v roku 2000.

Absolvent Vysokého učenia technického vo Vroclave, Ekonomickej univerzity vo Vroclave a programu Executive MBA Hlavnej obchodnej školy vo Varšave a University of Minnesota.

Cezary Smorszczewski
Člen dozornej rady, prepojený s MCI Management S.A.

Vyštudoval Hygienickú a vodnú fakultu Varšavskej technickej univerzity v roku 1991 a Fakultu administratívy a práva na Varšavskej univerzite v roku 1993. V roku 1998 získal titul Master of Business Administration na Graduate School of Business University of Chicago v USA. Roku 1993 absolvoval postgraduálne štúdium v oblasti medzinárodného obchodného práva na európskej univerzite v Turíne. V roku 1995 získal švajčiarske vládne štipendium na švajčiarskom inštitúte zrovnávacieho práva v Lausanne. Potom roku 1996 dokončil kurz na investičného poradcu a školenie v oblasti úverových derivátov a štrukturálneho financovania organizovaný Merill Lynch v New Yorku.


Profesijné skúsenosti:


Jeho profesionálna kariéra začala v roku 1992, kedy pôsobil ako asistent v advokátnej kancelárii VinsonElkins. Od decembra 1992 do decembra 1993 pôsobil v „Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo“ (poľská ropná a plynárenská spoločnosť). Od januára 1994 do septembra 1995 pracoval v oddelení kapitálových investícií a úverov v „Bank Handlowy ve Warszawie“ (obchodná banka vo Varšave). Popri svojej profesionálnej kariére, v rokoch 1992 - 1997, pokračoval vo svojej akademickej dráhe ako asistent na Inštitúte pre medzinárodne, občianske a obchodné právo na univerzite vo Varšave. V októbri 1995 sa stal zástupcom riaditeľa odboru pre kapitálové trhy v banke Pekao S.A. Následne dohliadal na prácu firemnej a medzinárodnej bankovej divízie ako miesto predseda správnej rady. V rokoch 2004-2007 bol zodpovedný za medzinárodné operácie spoločnosti PKN Orlen S.A., riadil najväčšie kapitálové investície v Českej republike a Litve. V roku 2007 sa stal jedným zo zakladateľov bankového projektu Alior, kde bol zodpovedný za operácie, IT a podnikové bankovníctvo. Po primárnej emisii akcií banky Alior v roku 2013 zahájil svoje vlastné podnikanie v oblasti finančných služieb a M&A trhu. Od marca 2014 je predsedom správnej rady MCI Management S.A.