Spoločnosti v skupine ABC Data:
Aktuálne ceny akcií ABC Data S.A.:

Ako sa stať partnerom


Ako začať?

Teší nás, že máte záujem stať sa naším obchodným partnerom. Pre založenie nového obchodného vzťahu je však potrebné najprv vyriešiť „papierové“ záležitosti, ktoré nastavia rámec budúceho obchodného stavu. Preto si Vás dovoľujeme požiadať o zadanie základných informácii o Vašej firme.

Elektronický registračný formulár od Vás prevezme všetky informácie, ktoré sú nutné pre registráciu do systému. Pozorne vyplňte hlavne názov vašej firmy a štatutárnych orgánov. Prihliadajte nato, aby všetky údaje zodpovedali údajom v obchodnom registri, prípadne v živnostenskom liste. Automaticky generované dokumenty je potrebné v označených miestach podpísať štatutárnym orgánom (osoba, ktorá formulár vyplňuje, nemusí byť štatutárnym orgánom firmy).

Podpísané originály pošlite čo najrýchlejšie doporučene na našu adresu. Potvrdené kópie Vám samozrejme pošleme späť.

Ak chcete začať obchodovať ešte dnes, kontaktujte našich obchodníkov na tel. +421 232 144 592. 

ABC Data s.r.o.
Palisády 33
811 206 Bratislava

Pre prehľadnosť rekapitulujeme potrebné dokumenty:

  • Výpis z Obchodného registra (nie starší ako 3 mesiace),
  • Živnostenský list,
  • Osvedčenie o registrácii DIČ , ak ste plátcom DPH osvedčenie o registrácii IČ DPH 
  • Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci (generované automaticky),
  • Podpísaný list s informáciami o Vašej firme - kontaktné osoby (generované automaticky).

 

Ihneď ako dostaneme informáciu o Vašom vyplnení registračného formuláru, tak sa s Vami spojí pracovník obchodného oddelenia. Spoločne prejdeme detailne podmienky spolupráce, zriadenia a nastavenia účtu v obchodnom portáli, pridelenie obchodného kreditu, vysvetlíme a predstavíme Vám vlastnosti systému. V prípade akýchkoľvek nejasností Vám radi poradíme.

 

On-line registrácia: Elektronická registrácia nového zákazníka