Společnosti ve skupině ABC Data:
Aktuální ceny akcií ABC Data S.A.:

ABC Data tým


Správní rada

Ilona Weiss
Předsedkyně představenstva
Ilona Weiss - Předsedkyně představenstva

Předsedkyně představenstva od 1.1.2015. V letech 2012–2014 plnila funkci místopředsedkyně představenstva ve společnosti ABC Data S.A. V letech 2010–2012 plnila funkci místopředsedkyně představenstva ve společnosti Sygnity S.A. V letech 2008–2010 působila jako finanční ředitelka ve společnosti Sage Sp. z o.o., kde byla odpovědná za strategické a provozní řízení financí skupiny v Polsku. V letech 2006–2008 byla finanční manažerkou v Alcatel-Lucent Sp. z o.o. Po globálním sloučení Alcatel-Lucent v roce 2006 se stala finanční manažérkou odpovědnou za sjednocení účetního výkaznictví ve sloučených společnostech v Polsku a jejich konsolidaci. V letech 1993–1996 pracovala u společnosti Telekomunikacja Polska SA, kde se podílela na vytváření investičních a rozvojových plánů. V roce 1992 pracovala pro banku Bank Handlowy w Warszawie S.A.


Byla předsedkyní dozorčí rady Sygnity Europe sp. z o.o. (2012), místopředsedkyní dozorčí rady Max Elektronik SA (2010–2012), členkou dozorčích rad společností: Winuel SA (2010), PB Polsoft sp. z o.o. (2010–2011) a Sygnity Technology sp. z.o.o. (2010–2011).

Vystudovala Fakultu ekonomických věd a managementu Univerzity Mikuláše Kopernika v Toruni. Má také celosvětově uznávané kvalifikace v oblasti finančního řízení ACCA (Londýn).

Od roku 2003 je členkou mezinárodní organizace ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). V roce 2010 byla zvolena prezidentkou ACCA Polsko a členkou Celosvětového fóra pro finanční výkaznictví (Corporate Reporting Global Forum). Byla lídrem projektu a spoluautorkou Dobré praxe výborů pro audit v Polsku.

Andrzej Kuźniak
Místopředseda představenstva
Andrzej Kuźniak  - Místopředseda představenstva

Andrzej Kuźniak se stal místopředsedou představenstva společnosti ABC Data 8. dubna 2015. V roce 2012 – 2015 Andrzej Kuźniak působil jako předseda správní rady APN Service sp. z oo, kde byl odpovědný za prodej a marketing v Polsku, vyjma období od září 2013 do listopadu 2013, kdy zastával pozici Country Manager ve společnosti TomTom. V roce 2005-2011 působil ve společnosti Toshiba Europe GmbH Sp. z o.o. v Polsku jako regionální generální ředitel zodpovědný za rozvoj společnosti ve střední Evropě (Polsko, Česká republika, Maďarsko a Slovensko). V roce 2002-2005 působil ve společnosti Karen Notebook SA jako obchodní ředitel a poté jako předseda správní rady, kde byl zodpovědný za vývoj a implementaci obchodních strategií týkající se showroomů v nákupních centrech. V 1995-2002 Andrzej Kuźniak pracoval pro Techmex SA, kde zodpovídal za projekty související s rozvojem obchodních kanálů a řízením vztahů s dodavateli. V roce 1989-1994 byl asistentem na Slezské technické univerzitě na oddělení Organizace a Managementu na Fakultě hornicko-geologické.

Andrzej Kuźniak vystudoval fakultu hornicko-geologickou na Slezské technologické universitě. Absolvoval European Champion Training Toscano (Toshiba Sigma Consultancy) a Stock Exchange Training for Boards  - Neumann Institute.