Společnosti ve skupině ABC Data:
Aktuální ceny akcií ABC Data S.A.:

Kdo jsme?


ABC Data je moderním distributorem, jehož záběr přesahuje tradiční rámec podnikání a který využívá vyspělých řešení v oblasti objednávek a logistiky. V současné době je více než 90 procent zakázek realizováno online prostřednictvím systému Interlink, autorské a na trhu uznávané internetové platformy prodeje a obsluhy zákazníků. Lokalizace skladů ve Varšavě, Sosnowci a Bukurešti umožňuje firmě zajistit dodávky do 24 hodin v regionu celé střední a východní Evropy.
ABC Data se dynamicky rozvíjí – v současné době nabízí svým dodavatelům a partnerům mnohem více než jen standardní distribuci. Na bázi jednotlivých produktů z naší nabídky vytváříme komplexní IT řešení. Přidanou hodnotou, která představuje konkurenční výhodu ABC Data, je neustálé rozšiřování okruhu činnosti o služby související s logistikou a podporou partnerů v oblasti vytváření a realizace komplementárních marketingových strategií.
Tržní pozice skupiny ABC Data byla potvrzena četnými oceněními a tituly. Pětkrát v posledních šesti letech byla skupina zvolena distributorem roku pro střední a východní Evropu. Jedná se o prestižní titul, o jehož udělení rozhodují největší světoví výrobci v oboru IT.
ABC Data se jako první polská firma zabývající se distribucí IT stala členem Global Technology Distribution Council, organizace sdružující největší světové IT distributory.
Od 17. června 2010 jsou akcie ABC Data obchodovány na Burze cenných papírů ve Varšavě.

Distribuce

Skupina ABC Data působí na perspektivním trhu a podniká v zemích, kde jsou investice v oblasti IT nadále jedním z nejdůležitějších faktorů hospodářského růstu. Zároveň se zabývá vývozem do států, v nichž výdaje na nejvyspělejší IT řešení jsou nebo budou nejvyšší.

ABC Data jako moderní IT distributor vystupuje mimo tradiční rámec podnikání a nabízí svým dodavatelům a partnerům širokou podporu v oblasti logistiky, prodejních akcí nebo kompletních implementací informačních systémů. Přidaná hodnota v nabídce ABC Data představuje v současné době její nejdůležitější konkurenční výhodu, která je rozhodujícím faktorem dynamického růstu tržního podílu.

Úloha distributora IT výrobků se dynamicky mění, podobně jako struktura celého prodejního kanálu. Dominantním trendem je vertikální obchodní integrace – na jedné straně distributor dodává na trh výrobky pod vlastní značkou, čímž se ujímá úlohy výrobce, na straně druhé se rozšiřují kanály prodeje a spolupráce s partnery, kteří mohou využívat doplňkových služeb.

IT trh je velmi náročný a tuzemské firmy, které na něm uspěly, jsou schopné si vybojovat pozici regionálních lídrů. Příkladem je ABC Data, která na všech trzích, na nichž působí, využívá osvědčený a efektivní model distribuce. Firma plní úlohu zprostředkovatele mezi výrobcem a resellerem, jehož úkolem je dodávat produkty koncovým zákazníkům nebo firmám. Úspěch v distribuci IT vyžaduje velkou pružnost, pokud se jedná o utváření nabídky, management portfolia produktů a rozšiřování prodejních kanálů.

Distributoři, jako je ABC Data, zaznamenávají stálý a viditelný nárůst výnosů a tržních podílů, trh samotný se konsoliduje kolem největších hráčů. Společnost si je vědoma toho, že se situace v IT sektoru dynamicky mění, sama usiluje o určování nových trendů v oboru, přičemž jsou vždy splněny nejvyšší tržní standardy.

 

ABC Data Polsko

ABC Data S.A., mateřská společnost Kapitálové skupiny ABC Data, je největším polským distributorem IT hardwaru, softwaru a spotřební elektroniky. Více než 20 let působení na polském trhu a výborná znalost jeho specifik vedly k tomu, že si společnost dlouhá léta drží prvenství mezi distributory v Polsku. Díky tomuto silnému postavení firma rozšířila své působení do dalších zemí střední a východní Evropy, a tak si vybudovala silnou pozici regionálního lídra. V letech 2009–2012 a 2014 byla společnost ABC Data S.A. oceněna EMEA Channel Academy jako nejlepší distributor IT v regionu CEE.