Společnosti ve skupině ABC Data:
Aktuální ceny akcií ABC Data S.A.:

O nás


ABC Data je významný IT distributor, který působí v sedmi zemích střední a východní Evropy. Společnost má nejširší portfolio zahrnující více než 56 tisíc produktů od více než 300 renomovaných dodavatelů. Díky systematickému rozvoji a dlouhodobým investicím do internetových platforem zákaznického servisu zaujímá firma přední pozici v oblasti internetového prodeje. ABC Data také úspěšně uskutečňuje projekt rozvoje vlastní značky. Výrobky Colorovo jsou v současné době dostupné v celé distribuční síti skupiny, ve všech zemích, kde společnost přímo působí.

Kdo jsme?

ABC Data je moderním distributorem, jehož záběr přesahuje tradiční rámec podnikání a který využívá vyspělých řešení v oblasti objednávek a logistiky. V současné době je více než 90 procent zakázek realizováno online prostřednictvím systému A-Shop, autorské a na trhu uznávané internetové platformy prodeje a obsluhy zákazníků. Lokalizace skladů ve Varšavě, Sosnowci a Bukurešti umožňuje firmě zajistit dodávky do 24 hodin v regionu celé střední a východní Evropy... Více >

 

Rozvojová strategie

Již od svého vzniku ABC Data S.A. důsledně uskutečňuje zvolenou vývojovou strategii. Shromážděné zkušenosti nám umožnily vypracovat ve společnosti ověřený a jistý způsob managementu, jemuž vděčíme za více než 20 let dynamického růstu na trhu. Dokladem účinnosti strategie Skupiny ABC Data jsou výsledky společnosti, která již léta roste rychleji než trhy, na nichž působí... Více >

     

Trvale udržitelný rozvoj

ABC Data se ve své podnikatelské činnosti řídí jak obchodními, tak společenskými a ekologickými aspekty a svůj úspěch staví na dlouhodobém vyváženém vývoji. Součástí naší rozvojové strategie je spoluodpovědnost za stav životního prostředí a sociální oblast...
Více >

 

Systém řízení kvality

Společnost ABC Data (sp. z o.o.) poprvé získala certifikát PN-EN ISO 9001:2001 (Systémy řízení jakosti. Požadavky), platný po dobu 3 let, v srpnu roku 2006. V roce 2009 ABC Data obnovila certifikát ISO, v „aktualizované“ verzi tj. PN-EN ISO 9001:2009. Každoročně prováděné audity dohledu mají za cíl získat důvěru orgánu, který certifikaci uděluje (TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.) v to, že společnost ABC Data splňuje základní požadavky nutné pro udělení certifikace. Audity pro obnovení certifikace (recertifikační audity) jsou prováděny každé tři roky... Více >