Společnosti ve skupině ABC Data:
Aktuální ceny akcií ABC Data S.A.:

Rozvojová strategie


Již od svého vzniku ABC Data S.A. důsledně uskutečňuje zvolenou vývojovou strategii. Shromážděné zkušenosti nám umožnily vypracovat ve společnosti ověřený a jistý způsob managementu, jemuž vděčíme za více než 20 let dynamického růstu na trhu. Dokladem účinnosti strategie Skupiny ABC Data jsou výsledky společnosti, která již léta roste rychleji než trhy, na nichž působí.

Strategie ABC Data předpokládá stabilní růst a geografickou expanzi vycházející z vnitřních možností organizace i jejích silných stránek a využívá know-how vypracované za léta své působnosti.

Účinná strategie Skupiny ABC Data má pět pilířů, a to:
1. Ověřený obchodní model geografické expanze

Model geografické expanze vypracovaný společností ABC Data nevyžaduje velké kapitálové investice a nevystavuje tak společnost obchodnímu riziku, jelikož sází na rozvoj prostřednictvím malých lokálních kanceláří. Ve většině zemí je společnost přítomna přímo a nabízí obchodní podporu svým místním partnerům.

ABC Data je přímo přítomna v Polsku, České republice, Maďarsku, na Slovensku a Litvě, v Lotyšsku, Estonsku, Německu a Rumunsku. V budoucnosti budeme oblast bezprostřední přítomnosti rozšiřovat na nové trhy v jižní a západní Evropě a zároveň intenzivně rozvíjet zahraniční prodej, jímž se společnosti Kapitálové skupiny zabývají. Oblast působnosti ABC Data zahrnuje díky třem logistickým centrům střední i východní Evropu a společnost tak působí na trhu s celkovou populací přesahující 120 milionů obyvatel.

2. A-Shop – elektronická obchodní platforma pro B2B2C ve středovýchodní Evropě

A-Shop je platforma pro elektronický obchod, kterou vyvíjíme již přes 15 let a která je dostupná na většině trhů v místních jazykových mutacích. Tato platforma je navíc přizpůsobena požadavkům a obchodním zvyklostem jednotlivých zemí. V tuto chvíli systém generuje 95 % objednávek. Pro Skupinu ABC Data A-Shop představuje jeden z prvků vytváření konkurenční převahy jak na trzích, kde jsme již léta silnými hráči, tak v zemích, v nichž teprve začínáme působit.

A-Shop není jen online obchod, nýbrž domovská stránka pro mnohé naše partnery, kteří zde každý den začínají svou práci. A-Shop pomáhá vyjednávat o cenách, usnadňuje přístup k popisům výrobků, umožňuje jejích srovnávání a zobrazuje skutečnou dostupnost zboží i stav vyúčtování obchodních transakcí. Všechny procesy jsou plně automatizovány, transakce probíhají v rámci úvěrových limitů a jsou ukládány v historii. A-Shop je také základnou, již mnozí naši partneři využívají k vytváření svých vlastních obchodních systémů, určených díky řešení A-Partner koncovým odběratelům. Velkým partnerům navíc nabízíme možnost bezprostředního propojení internetových obchodů s informačním systémem ABC Data.

V systému A-Shop se již po mnoho let téměř každý měsíc objevují nové funkce a usnadnění. Mnohdy to byl právě systém A-Shop, který jako první na trhu zaváděl nové funkce usnadňující našim dodavatelům a odběratelům každodenní obchodování.

3. Efektivní logistika a prodej doplňkových služeb

Efektivní logistika a s ní související doplňkové služby jsou důležitou složkou rozvojové strategie ABC Data a zároveň také jedním z hlavních aspektů naší každodenní práce. Naše systémy neustále rozvíjíme, zdokonalujeme a dokážeme tak pružně reagovat na potřeby trhů. Našim dodavatelům a klientům nabízíme logistický servis, jehož náplní je lokalizace výrobků, jejich označování a doplňování obsahu balíků, bezprostřední zásilky bez přeposílání mezi sklady ABC Data, dodávky zboží i s fakturami našich klientů koncovým odběratelům, možnost nakládat se skladovými zásobami virtuálně a na dálku, lokalizace softwaru a mnoho dalšího. V případě, že se klienti chtějí soustředit na své klíčové kompetence, například v případě online obchodů na prodej a rozpoznávání značky, logistickou i finanční agendu raději přenechají ABC Data. V takových případech využíváme naše know-how a tvoříme autorská řešení.

4. Colorovo – vývoj vlastní značky s vysokou marží

Od roku 2010 rozvíjí ABC Data vlastní značku Colorovo. Výrobky s tímto logem jsou nabízeny na všech trzích, na nichž Skupina ABC Data působí. Portfolio výrobků Colorovo, jehož rozvíjení se nadále intenzivně věnujeme, zahrnuje aktuálně  tablety a mobilní příslušenství, spotřební materiál, kancelářskou techniku i počítačové příslušenství. Nové výrobky se v nabídce objevují téměř každý měsíc. Prodej výrobků vlastní značky patří k segmentům činnosti ABC Data s nejdynamičtějším vývojem. Výrobky Colorovo kontrolujeme od fáze jejich navrhování až do okamžiku dodání koncovému odběrateli a dbáme na dodržování nejvyšších standardů, přičemž našim klientům zároveň poskytujeme ekonomické výhody plynoucí z vysoké marže, kterou dokážeme nabídnout, aniž bychom se vzdali konkurenční ceny ve vztahu k uživatelům.

5. Rozšiřování a optimalizace nabídky výrobků a služeb

ABC Data má ve své nabídce více než 50 000 výrobků. Neustále rozšiřujeme katalog dostupných značek a produktových řad, v souladu s pravidly konkurence a ucelenosti. Znamená to rozšiřování nabídky v oblastech, v nichž nám dosahované marže dovolují nabízet našim odběratelům zboží s vysokou dostupností za konkurenční ceny. V posledních letech jsme rozšířili zejména nabídku mobilních zařízení, spotřebitelské elektroniky, domácích spotřebičů a speciálních zařízení pro hráče videoher. Snažíme se našim klientům nabízet všechny výrobky, které potřebují k vybudování ucelené nabídky.