Společnosti ve skupině ABC Data:
Aktuální ceny akcií ABC Data S.A.:

Služby ABC Data


Distribuce IT v moderním světě neznamená pouze širokou nabídku a zajištění adekvátních skladových zásob, které našim klientům umožní přístup k nejnovějším technickým řešením, ale také řadu dalších služeb pro dodavatele i odběratele. Společnost ABC Data neustále rozšiřuje svou nabídku služeb tak, aby svým klientům poskytla možnost soustředit se na to, co je pro ně nejdůležitější – proces prodeje koncovému odběrateli – uživateli moderních technologií, a to jak individuálnímu, tak institucionálnímu klientovi, který potřebuje pokročilé systémy, ve kterých jsou spojena řešení mnoha dalších výrobců, jejichž produkty nabízí společnost ABC Data.

Pro dodavatele

Svým dodavatelům nabízíme širokou škálu služeb spojených s lokalizací produktů na trhy, na kterých působíme (návody, krabice, certifikáty, technické a marketingové popisy na internetové stránky). Zároveň nabízíme organizaci marketingu zaměřeného na koncové uživatele (vytváření poptávky, uvádění nových výrobků na trh), stejně jako na prodejce (soutěže, motivační programy, propagace, PR). Náš informační systém umožňuje virtuální řízení skladových zásob přímo našimi dodavateli. Na dodavatelovu objednávku často kompletujeme speciální propagační sady pro obchodní řetězce.

 

Interlink

Systém Interlink zdokonalujeme už mnoho let. V současnosti už není pouhou platformou pro elektronický obchod. Jde o systém, který usnadňuje získání technické podpory, vyjednávání cen, vytváření nabídek pro koncové odběratele, využívání každodenních akcí, porovnávání výrobků a přístup k technickým specifikacím a fotografiím, přičemž zobrazuje informace o dostupnosti produktů a termínu dodání.

     

Doplňkové obchodní služby

Svým klientům nabízíme technické a obchodní poradenství, a to jak přímo, tak s podporou výrobců. V případě nestandardních výrobků nebo při realizaci velkých zakázek pomůžeme získat speciální ceny a technickou podporu výrobců. Produkty můžeme dodat také přímo koncovému odběrateli a přiložit k nim doplňkovou dokumentaci, doplňkové příslušenství, obchodní zabezpečení nebo etikety.

 

Logistika

Flexibilní logistická řešení zkracují čas a snižují náklady na dopravu. Zabezpečujeme dodávky z našich vlastních skladů nebo přímo ze skladů našich dodavatelů. Nabízíme kompletaci dodávek, optimalizaci nákladů a reklamní postupy přizpůsobené potřebám odběratelů. K zásilkám můžeme připravit a přiložit jakékoli dokumenty, například faktury tištěné jménem našich klientů.