Spoločnosti v skupine ABC Data:
Aktuálne ceny akcií ABC Data S.A.:

História spoločnosti


ABC Data úspešne pôsobí na trhu už viac než 20 rokov a za ten čas si vybudovala pozíciu lídra na trhu distribúcie IT v regióne strednej a východnej Európy. Spoločnosť dôsledne realizuje svoju stratégiu rozvoja. V Poľsku začala pôsobiť v roku 1990 a odvtedy si vytvorila silnú pozíciu na ôsmich trhoch regiónu. Od roku 2010 sa s akciami spoločnosti ABC Data obchoduje na hlavnom trhu varšavskej burzy cenných papierov.

Dôležité dátumy a udalosti

2012

Vstup na maďarský trh predstavuje ďalšiu etapu v budovaní silnej pozície v regióne strednej a východnej Európy.

2011

ABC Data S.A. dôsledne realizuje stratégiu územnej expanzie a zahajuje predaj na ďalších trhoch: lotyšskom a estónskom.

Je predstavená prvá vlastná značka firmy ABC Data – Colorovo. Na trh je uvedených viac než 200 produktov z ponuky spotrebného materiálu Colorovo.

2010

ABC Data S.A. vstupuje na Burzu cenných papierov vo Varšave.

ABC Data zahajuje činnosť v Litve a v Rumunsku.

V dôsledku prevodu celého majetku spoločnosti s ručením obmedzeným ABC Data Sp. z o.o. na holdingovú spoločnosť vzniká nová spoločnosť s názvom ABC Data S.A.

ABC Data ako prvá poľská IT firma získava osvedčenie AEOF, ktoré jej umožňuje používať zjednodušené procedúry v preprave tovaru na území Európskej únie.

2009

ABC Data Holding S.A. predkladá Komisii pre finančný dohľad základný emisný prospekt a zahajuje prípravy pre vstup na burzu.

ABC Data sa ako prvá poľská firma zaoberajúca sa distribúciou IT stala členom Global Technology Distribution Council, organizácie združujúcej najväčších svetových IT distribútorov.

2007

V Bratislave je zaregistrovaná spoločnosť ABC Data s.r.o., ktorá sa zaoberá distribúciou IT produktov resellerom na území Slovenska.

Vzniká ABC Data Holding S.A., ktorá preberá 100% podiel v spoločnosti ABC Data Sp. z o.o. Fond MCI Investment Fund S.A. nadobúda 80% podiel v ABC Data Holding.

2006

Spoločnosť získava certifikát systému riadenia kvality PN-EN ISO 9001-2001, udeľovaný poľským Centrom skúšok a certifikácie (Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.), ktorého predmetom sú služby v oblasti predaja a dodávok počítačového hardwaru a softwaru a taktiež iných elektronických zariadení a školení. Certifikát sa navyše vzťahuje na služby projektovania, výroby a predaja počítačových systémov.

2005

Spoločnosť zahajuje obsluhu zákazníkov v Česku (pôvodne ako Actebis Česko, v súčasnej dobe ako ABC Data Česko). Predaj zabezpečuje priamo pražská kancelária firmy a internetový transakčný systém A-shop.

2000

100% podiel v spoločnosti ABC Data preberá jeden z popredných európskych distribútorov počítačového hardwaru a softwaru, Actebis Holding GmbH.

1990

V Poľsku zahajuje činnosť spoločnosť s ručením obmedzeným ABC Data Sp. z o.o.

1985

V Bonne vzniká ABC Data Import und Export GmbH.