Spoločnosti v skupine ABC Data:
Aktuálne ceny akcií ABC Data S.A.:

Kto sme?


ABC Data je moderným distribútorom, ktorého záber presahuje tradičný rámec podnikania a ktorý využíva vyspelé riešenia v oblasti objednávok a logistiky. V súčasnosti sa viac než 90 percent zákaziek realizuje on-line prostredníctvom systému A-shop, autorskej a na trhu uznávanej internetovej platformy predaja a obsluhy zákazníkov. Lokalizácia skladov vo Varšave, Sosnowci a Bukurešti umožňuje firme zabezpečiť dodávky do 24 hodín v regióne celej strednej a východnej Európy.
ABC Data sa dynamicky rozvíja – v súčasnosti ponúka svojim dodávateľom a partnerom omnoho viac než len štandardnú distribúciu. Na báze jednotlivých produktov z našej ponuky vytvárame komplexné IT riešenia. Pridanou hodnotou, ktorá predstavuje konkurenčnú výhodu ABC Data, je neustále rozširovanie okruhu činností o služby súvisiace s logistikou a podporou partnerov v oblasti vytvárania a realizácie komplementárnych marketingových stratégií.
Trhová pozícia skupiny ABC Data bola potvrdená početnými oceneniami a titulmi. Štyrikrát po sebe bola skupina zvolená za distribútora roka pre strednú a východnú Európu. Jedná sa o prestížny titul, o ktorého udelení rozhodujú najväčší svetoví výrobcovia v odbore IT.
ABC Data sa ako prvá poľská firma zaoberajúca sa distribúciou IT stala členom Global Technology Distribution Council, organizácie združujúcej najväčších svetových IT distribútorov.
Od 17. júna 2010 sa s akciami ABC Data obchoduje na Burze cenných papierov vo Varšave.

Distribúcia

Skupina ABC Data pôsobí na perspektívnom trhu a podniká v krajinách, kde sú investície v oblasti IT naďalej jedným z najdôležitejších faktorov hospodárskeho rastu. Zároveň sa zaoberá vývozom do štátov, v ktorých výdaje na najvyspelejšie IT riešenia sú alebo budú najvyššie.

ABC Data ako moderný IT distribútor vystupuje mimo tradičného rámca podnikania a ponúka svojim dodávateľom a partnerom širokú podporu v oblasti logistiky, predajných akcií alebo kompletných implementácií informačných systémov. Pridaná hodnota v ponuke ABC Data predstavuje v súčasnosti jej najdôležitejšiu konkurenčnú výhodu, ktorá je rozhodujúcim faktorom dynamického rastu trhového podielu.

Úloha distribútora IT výrobkov sa dynamicky mení, podobne ako štruktúra celého predajného kanálu. Dominantným trendom je vertikálna obchodná integrácia – na jednej strane distribútor dodáva na trh výrobky pod vlastnou značkou, čím sa ujíma úlohy výrobcu, na druhej strane sa rozširujú kanály predaja a spolupráce s partnermi, ktorí môžu využívať doplnkové služby.

Poľský IT trh je veľmi náročný a tuzemské firmy, ktoré na ňom uspeli, sú schopné si vybojovať pozíciu regionálnych lídrov. Príkladom je ABC Data, ktorá na všetkých trhoch, na ktorých pôsobí, využíva osvedčený a efektívny model distribúcie. Firma plní úlohu sprostredkovateľa medzi výrobcom a resellerom, ktorého úlohou je dodávať produkty koncovým zákazníkom a firmám. Úspech v distribúcii IT si vyžaduje veľkú pružnosť, pokiaľ ide o utváranie ponuky, manažment portfólia produktov a rozširovanie predajných kanálov.

Distribútori, ako je ABC Data, zaznamenávajú stály a viditeľný nárast výnosov a trhových podielov, trh samotný sa konsoliduje okolo najväčších hráčov. Spoločnosť si je vedomá toho, že sa situácia v IT sektore dynamicky mení, sama sa usiluje o určovanie nových trendov v odbore, pričom sú vždy splnené najvyššie trhové štandardy.

 

ABC Data Poľsko

ABC Data S.A., materská spoločnosť kapitálovej skupiny ABC Data, je najväčším poľským distribútorom IT hardwaru, softwaru a úžitkovej elektroniky. Viac než 20 rokov pôsobenia na poľskom trhu a výborná znalosť jeho špecifík viedli k tomu, že si spoločnosť dlhé roky drží prvenstvo medzi distribútormi v Poľsku. Vďaka tomuto silnému postaveniu firma rozšírila svoje pôsobenie do ďalších krajín strednej a východnej Európy, a tak si vybudovala silnú pozíciu regionálneho lídra.. V rokoch 2009–2012 bola spoločnosť ABC Data S.A. každoročne oceňovaná EMEA Channel Academy ako najlepší distribútor IT v regióne CEE.

ABC Data má najširšie portfólio zahrňujúce viac než 56 tisíc produktov od viac než 300 renomovaných dodávateľov.  ABC Data úspešne uskutočňuje projekt rozvoja vlastnej značky. Výrobky Colorovo sú v súčasnosti dostupné v celej distribučnej sieti skupiny, vo všetkých krajinách, kde spoločnosť priamo pôsobí.