Spoločnosti v skupine ABC Data:
Aktuálne ceny akcií ABC Data S.A.:

Náborový proces


Máte nejaké otázky?
Neváhajte kontaktovať spoločnosť ABC Data

Poslať otázku
Spoločnosť ABC Data podporuje aktívnu účasť pri plánovaní kariérneho a osobného rozvoja svojich zamestnancov. Viac ako polovica našich manažérov sú ľudia, ktorí sa vypracovali v rámci našej firmy. Našim zamestnancom ponúkame aj mnoho ďalších zamestnaneckých výhod. Ak sa chcete uchádzať o prácu v našej spoločnosti, pozrite sa, ako u nás prebieha proces prijímania zamestnancov.
1. Vyhľadajte si ponuku, ktorá vás zaujme

Aktuálne inzeráty nájdete v záložkách na stránke, ďalej v tomto texte sú uvedené informácie o tom, o sa bude diať s Vašou prípadnou odpoveďou na našu ponuku práce. Pokiaľ sa tam momentálne nenachádza pozícia, ktorá by bola pre Vás vhodná, môžete nám poslať svoje CV prostredníctvom elektronického formuláru, ktorý budeme brať v úvahu, pokiaľ by sa objavila Vami vyhľadávaná pracovní ponuka.

2. Odoslanie odpovede na pracovnú ponuku

Vložte prihlášku do našej databázy, odpovedzte na otázky podľa formuláru

 • Odpovede musia byť pravdivé.
 • Životopis musí byť čitateľný, bez preklepov a musí zdôrazňovať Vaše silné stránky.
 • Hláste sa na pozíciu, pre ktorú spĺňate väčšinu požiadaviek.
 • Namiesto motivačného listu stačí napísať dve vety, v ktorých vysvetlíte, pre o pre nás chcete pracovať.
 • Uistite sa, že sú Vaše kontaktné informácie aktuálne a správne.
3. Verifikácia odpovedí

Uskutočňujeme predbežné overenie odpovedí.

Zamestnanec oddelenia HR sa s Vami telefonicky spojí a krátko s Vami pohovorí o najdôležitejších kompetenciách požadovaných na pozíciu, na ktorú sa hlásite.

 • Buďte úprimní – to sa do budúcna vyplatí.
 • Odpovedajte na otázky – aj keď sa zdá byť samozrejmé, ale ukazuje sa, že to nie je až také jednoduché.
4. Pracovný pohovor

Pokiaľ telefonický hovor prebehol úspešne, pozveme Vás na stretnutie s budúcim nadriadeným

 • Príďte včas.
 • Pripomeňte si dôležité veci, ktoré dokážete alebo ktoré rád(a) robíte.
 • Pripravte si otázky pre nás.
 • Môže sa stať, že dostanete nejakú úlohu, ktorú bude potrebné splniť (xls, case study ku spracovaniu).
 • Možno sa stretnete i s vyšším manažérom alebo s osobou, ktorá má podobné povinnosti, ako Vy.
5. Zahájenie práce alebo praxe

Pracovná zmluva je dokument podpisovaný dvoma stranami – pokiaľ ste spokojný(á), sme spokojní aj my. Vítajte v našej firme!

Uchádzačom, ktorých sme si nevybrali, poskytujeme po schôdzke spätnú väzbu. Radi spolupracujeme so študentmi, ktorí ovládajú cudzie jazyky. Pokiaľ rozumiete maďarsky, rumunsky, nemecky, česky alebo slovensky, prihláste sa do našej databázy uchádzačov.