Spoločnosti v skupine ABC Data:
Aktuálne ceny akcií ABC Data S.A.:

Ocenenie a výhry


Pozíciu spoločnosti ABC Data S.A. ako lídra na poľskom trhu v oblasti IT dokladajú početné ocenenia a získané tituly. ABC Data je podľa prehľadu Computerworld TOP200 najväčšou informatickou firmou v Poľsku, s obratom na úrovni viac než 3,6 miliardy poľských zlotých. ABC Data S.A. v Poľsku a v krajinách regiónu strednej Európy, v ktorých pôsobí, trvalo spolupracuje s viac než 300 výrobcami IT a každoročne získava viac než desať odborových ocenení vrátane tých, ktoré udeľujú výrobcom za dosiahnuté výsledky predaja.


Nižšie sú uvedené len vybrané ocenenia získané za posledné roky:

2018

ABC Data regionálne ovládla EMEA Channel Academy 2018 Awards. Spoločnosť tak získala už po ôsmykrát ocenenie „Najlepší consumer tech distribútor v strednej a východnej Európe“.

2017

ABC Data regionálne ovládla EMEA Channel Academy 2017 Awards. Spoločnosť tak získala už po siedmykrát ocenenie „Najlepší consumer tech distribútor v strednej a východnej Európe“.

2016

ABC Data regionálne ovládla EMEA Channel Academy 2016 Awards. Spoločnosť tak získala už po šiestykrát ocenenie o „Najlepšieho distribútora v strednej a východnej Európe“.

2014

Vstup na maďarský trh predstavuje ďalšiu etapu v budovaní silnej pozície v regióne strednej a východnej Európy.

2011

ABC Data S.A. dôsledne realizuje stratégiu územnej expanzie a zahajuje predaj na ďalších trhoch: lotyšskom a estónskom.

Je predstavená prvá vlastná značka firmy ABC Data – Colorovo. Na trh je uvedených viac než 200 produktov z ponuky spotrebného materiálu Colorovo.

2010

ABC Data S.A. vstupuje na Burzu cenných papierov vo Varšave.

ABC Data zahajuje činnosť v Litve a v Rumunsku.

V dôsledku prevodu celého majetku spoločnosti s ručením obmedzeným ABC Data Sp. z o.o. na holdingovú spoločnosť vzniká nová spoločnosť s názvom ABC Data S.A.

ABC Data ako prvá poľská IT firma získava osvedčenie AEOF, ktoré jej umožňuje používať zjednodušené procedúry v preprave tovaru na území Európskej únie.

2009

ABC Data Holding S.A. predkladá Komisii pre finančný dohľad základný emisný prospekt a zahajuje prípravy pre vstup na burzu.

ABC Data sa ako prvá poľská firma zaoberajúca sa distribúciou IT stala členom Global Technology Distribution Council, organizácie združujúcej najväčších svetových IT distribútorov.

2007

V Bratislave je zaregistrovaná spoločnosť ABC Data s.r.o., ktorá sa zaoberá distribúciou IT produktov resellerom na území Slovenska.

Vzniká ABC Data Holding S.A., ktorá preberá 100% podiel v spoločnosti ABC Data Sp. z o.o. Fond MCI Investment Fund S.A. nadobúda 80% podiel v ABC Data Holding.

2006

Spoločnosť získava certifikát systému riadenia kvality PN-EN ISO 9001-2001, udeľovaný poľským Centrom skúšok a certifikácie (Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.), ktorého predmetom sú služby v oblasti predaja a dodávok počítačového hardwaru a softwaru a taktiež iných elektronických zariadení a školení. Certifikát sa navyše vzťahuje na služby projektovania, výroby a predaja počítačových systémov.

2005

Spoločnosť zahajuje obsluhu zákazníkov v Česku (pôvodne ako Actebis Česko, v súčasnej dobe ako ABC Data Česko). Predaj zabezpečuje priamo pražská kancelária firmy a internetový transakčný systém A-shop.

2000

100% podiel v spoločnosti ABC Data preberá jeden z popredných európskych distribútorov počítačového hardwaru a softwaru, Actebis Holding GmbH.

1990

V Poľsku zahajuje činnosť spoločnosť s ručením obmedzeným ABC Data Sp. z o.o.

1985

V Bonne vzniká ABC Data Import und Export GmbH.