Spoločnosti v skupine ABC Data:
Aktuálne ceny akcií ABC Data S.A.:

Pre dodávateľov


ABC Data začala podnikať v roku 1985. Veľa dodávateľov s nami spolupracuje vyše 20 rokov. To je najlepší dôkaz toho, že má cenu byť dodávateľom spoločnosti ABC Data. Tovar, ktorý sa dostáva do našej ponuky, môže byť prezentovaný v našich internetových systémoch predaja a ponúkaný súčasne na všetkých trhoch, na ktorých pôsobíme.

V závislosti od rozsahu dodávok, typu ponúkaných produktov a územného rozsahu vykonávaného predaja existujú rozličné formy spolupráce dodávateľov so spoločnosťou ABC Data. Najklasickejšou formou, známou už roky, je podpísanie distribučnej zmluvy a poverenie viesť väčšinu vecí spojených so spravovaním skladu, predajom a marketingom overenému tímu profesionálov zo skupiny ABC Data. Naši pracovníci zabezpečia spravovanie zásob v skladoch, rýchle dodávky zákazníkom a v prípade potreby zorganizujú aj akcie rôzneho druhu pre predajcov, opätovných predajcov a ak treba, koncových používateľov.

Je možná aj spolupráca založená na modeli virtuálneho manažmentu produktu priamo dodávateľom (Virtual Product Management). ABC Data je prekurzorom tohto typu vzťahu medzi dodávateľom a distribútorom v Poľsku. Informatické nástroje, ktoré v tomto modele ponúkame našim dodávateľom, dovoľujú transparentným a intuitívnym spôsobom spravovať tak malú, ako aj veľkú (až niekoľko sto položiek tovaru) databázu produktov. Náš systém VPM je používaný tak malými miestnymi dodávateľmi, ako aj našimi najväčšími zmluvnými partnermi, ktorí preferujú takýto model spolupráce.

Náš systém VPM je pripravený na prevádzkovanie predaja na mnohých rôznych trhoch, umožňuje tvorenie opisov produktov v mnohých jazykoch, tvorenie samostatných skladov lokalizovaných produktov a definovanie rôznych cien zohľadňujúcich špecifiká jednotlivých trhov, na ktorých skupina ABC Data pôsobí.

Systém ponúka aj organizáciu akcií pre predajcov, prostredníctvom systému obchodu B2B Interlink, mnohokrát oceňovaného a mnohými uznávaného za etalón trhovej normy akosti obsluhy zákazníkov firmy ABC Data.

Pružné pravidlá tvorenia predajných a skladových hlásení uľahčujú dodávateľom zabezpečenie dostupnosti ich tovarov v našom sklade a prispôsobenie cenovej politiky obchodným výsledkom.

Odnedávna ponúkame našim dodávateľom aj možnosť prezentovať svoju ponuku v našom systéme A-shopu bez nutnosti podpisovať s nami distribučnú zmluvu a dokonca ani skladovania tovaru v našich skladoch. Vďaka importu údajov sú produkty dodávateľa prezentované v predajných systémoch firmy ABC Data a takto sa ponuka dodávateľa dostáva k niekoľkým desiatkam tisícov zákazníkov spoločnosti ABC Data. Integrácia system-to-system zabezpečuje rýchly tok informácií o dodávateľovi do všetkých oddelení firmy ABC Data. To zase umožňuje neštandardnú obsluhu objednávok produktov – v modelovom prípade vďaka systémovej informácii a špeciálnym logistickým procedúram (rýchly čas prijatia tovaru, cross-docking) tovar zo skladu dodávateľa prichádza prostredníctvom firmy ABC Data k zákazníkovi takmer za taký istý čas, ako z našich vlastných skladov.

Vďaka pružným modelom spolupráce potencionálnych dodávateľov spoločnosti ABC Data a možnosti zabezpečenia dostupnosti tovarov na všetkých trhoch Strednej Európy je spoločnosť ABC Data atraktívnym obchodným partnerom pre každého dodávateľa moderných technológií, softvéru a úžitkovej elektroniky.