Spoločnosti v skupine ABC Data:
Aktuálne ceny akcií ABC Data S.A.:

Novinky2013-01-13
V decembri 2013 spoločnosť ABC Data začala prevádzkovať podnikateľskú činnosť v Nemecku a Rumunsku. Spoločnosť na tieto trhy už niekoľko posledných mesiacov exportuje. Vytváranie nových dcérskych spoločností v Rumunsku a Nemecku a otvorenie nových kancelárií v Bukurešti a Mníchove umožní naviazať bližšie vzťahy s našimi zákazníkmi a dodávateľmi na týchto trhoch.