Spoločnosti v skupine ABC Data:
Aktuálne ceny akcií ABC Data S.A.:

Rozvojová stratégia


ABC Data S.A. od chvíle svojho vzniku dôsledne realizuje prijatú stratégiu rozvoja. Zozbierané skúsenosti umožnili vypracovať v Spoločnosti overený a istý spôsob riadenia, vďaka čomu na trhu dynamicky rastie už vyše 20 rokov. Účinnosť stratégie skupiny ABC Data potvrdzujú výsledky dosahované spoločnosťou, ktorá už mnoho rokov rastie rýchlejšie, než trhy, na ktorých pôsobí.

Stratégia firmy ABC Data predpokladá stabilný rast a geografickú expanziu opierajúcu sa o vnútorný potenciál organizácie a jej silné stránky, s využitím know-how získaného počas rokov podnikania.

Účinná stratégia skupiny ABC Data stojí na piatich kľúčových pilieroch, to znamená:
1. Overený obchodný model geografickej expanzie

Model geografickej expanzie vypracovaný spoločnosťou ABC Data nevyžaduje veľké kapitálové investície a znášanie obchodného rizika, pretože sa zakladá na rozvoji cez malé lokálne kancelárie. Vo väčšine krajín je spoločnosť priamo prítomná a ponúka tak svojim miestnym partnerom obchodnú podporu.

Spoločnosť ABC Data má priame zastúpenie: v Poľsku, v Čechách, na Slovensku, v Maďarsku, v Litve, v Lotyšsku, v Estónsku, v Nemecku a v Rumunsku. V budúcnosti budeme rozširovať rozsah priameho zastúpenia na nové trhy na juhu a západe Európy a súčasne intenzívne rozvíjať exportný predaj vykonávaný spoločnosťami z kapitálovej skupiny. Vďaka trom logistickým centrám spoločnosť ABC Data pokrýva strednú aj východnú Európu a pôsobí na trhu s populáciou vyše 120 miliónov obyvateľov.

2. A-shop – elektronická obchodná platforma pre B2B2C v Stredovýchodnej Európe

A-shop je vyše 15 rokov vyvíjaná platforma elektronického obchodu, dostupná na väčšine trhov v lokálnych jazykových verziách, prispôsobená požiadavkám a obchodným obyčajom jednotlivých krajín. V súčasnosti sa cez systém generuje 95 % objednávok. Pre skupinu ABC Data je Interlink jedným z prvkov budovania konkurenčnej prevahy, tak na trhoch, na ktorých sme už roky silným hráčom, ako aj v krajinách, v ktorých iba začíname pôsobiť.

A-shop nie je len internetový obchod, pre mnohých našich partnerov je to úvodná stránka, na ktorej každodenne začínajú svoju prácu. Interlink pomáha pri cenových negociáciách, uľahčuje prístup k opisom produktov, umožňuje ich porovnanie a znázorňuje reálnu dostupnosť tovarov, ako aj stav obchodných vysporiadaní. Všetky procesy sú plne automatizované, obraty prebiehajú v rámci kreditných línií a histórie transakcií. Interlink je aj databázou, ktorá mnohým našim partnerom slúži na vybudovanie ich vlastných obchodných systémov, určených konečným odberateľom pomocou riešenia BiznesLink a pre internetové obchody fungujúce v sieti PC Link. Veľkým partnerom ponúkame aj možnosť priamej integrácie ich internetových obchodov s informatickým systémom spoločnosti ABC Data.

Už mnoho rokov sa takmer každý mesiac v systéme Interlink objavujú nové funkcie a uľahčenia. Často práve systém Interlink ako prvý na trhu sprístupňoval nové funkcie, uľahčujúce každodennú prevádzku obchodu našim dodávateľom aj odberateľom.

3. Efektívna logistika a predaj doplnkových služieb

Efektívna logistika a doplnkové služby, ktoré s ňou súvisia, to je dôležitý prvok stratégie rozvoja spoločnosti ABC Data, ako aj jeden z dôležitejších aspektov nášho každodenného fungovania. Naše systémy stále rozvíjame a zdokonaľujeme, vďaka čomu môžeme pružne reagovať na potreby trhu. Našim dodávateľom aj zákazníkom ponúkame možnosť logistickej obsluhy, zahŕňajúcej lokalizáciu produktov, ich označenie a skompletovanie obsahu balíkov, priame zásielky s vylúčením skladov spoločnosti ABC Data, dodávanie tovarov spolu s faktúrami našich zákazníkov koncovým odberateľom, možnosť virtuálneho spravovania skladových zásob na diaľku, lokalizácia softvéru a ešte oveľa viac. Spoločnosť ABC Data často tvorí vlastné riešenia pre zákazníkov, ktorí sa chcú sústrediť na svoje kľúčové kompetencie, napríklad predaji a rozpoznateľnosti značky v prípade internetových obchodov, ponechávajúc firme ABC Data organizáciu logistiky a financovania. V takých prípadoch využívame naše know-how na vytváranie autorských riešení.

4. Colorovo – rozvoj vlastnej značky s vysokou maržou

ABC Data rozvíja vlastnú značku Colorovo od roku 2010. Produkty s týmto logom sú ponúkané na všetkých trhoch, na ktorých skupina ABC Data pôsobí. Intenzívne rozvíjame portfólio produktov Colorovo, ktoré v súčasnosti zahŕňa tablety a príslušenstvá pre mobily, spotrebný materiál, kancelárske vybavenie a počítačové príslušenstvo. Nové produkty sa objavujú v ponuke takmer každý mesiac. Predaj produktov vlastnej značky je jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich segmentov podnikania ABC Data. Kontrolovaním kvality produktov Colorovo od fázy ich projektovania až po ich dodanie koncovému odberateľovi dbáme o najvyššie štandardy a súčasne zaisťujeme našim klientom ekonomické výhody vyplývajúce z vysokej marže, ktorú môžeme ponúknuť, pričom zachováme konkurenčnú cenu pre používateľov.

5. Vytvorenie a optimalizácia ponuky produktov a služieb

ABC Data má v svojej ponuke vyše 50 000 produktov. Katalóg dostupných značiek a produktových línií stále rozvíjame na základe zásady konkurenčnosti a kompletnosti. To znamená, že rozširujeme ponuku v oblastiach, v ktorých dosahované marže umožňujú ponúknuť našim odberateľom tovary s vysokou dostupnosťou, v konkurenčných cenách. V posledných rokoch sme rozvinuli zvlášť ponuku mobilných zariadení a RTV a AGD spotrebičov a špecializovaných zariadení pre počítačových hráčov. Našim klientom sa snažíme ponúkať všetky produkty, ktoré potrebujú na vytvorenie kompletnej ponuky.