Spoločnosti v skupine ABC Data:
Aktuálne ceny akcií ABC Data S.A.:

Služby ABC Data


Distribúcia IT v modernom svete neznamená iba širokú ponuku a zaistenie adekvátnych skladových zásob, ktoré našim klientom umožnia prístup k najnovším technickým riešeniam, ale taktiež mnoho ďalších služieb pre dodávateľov i odberateľov. Spoločnosť ABC Data neustále rozširuje svoju ponuku služieb tak, aby svojim klientom poskytla možnosť sústrediť sa na to, čo je pre nich najdôležitejšie – proces predaja koncovému odberateľovi – užívateľovi moderných technológií, a to ako individuálnemu, tak inštitucionálnemu klientovi, ktorý potrebuje pokročilé systémy, v ktorých sú spojené riešenia mnohých ďalších výrobcov, ktorých produkty ponúka spoločnosť ABC Data.

Pre dodávateľov

Svojim dodávateľom ponúkame širokú škálu služieb spojených s lokalizáciou produktov na trhy, na ktorých pôsobíme (návody, krabice, certifikáty, technické a marketingové popisy na internetové stránky). Zároveň ponúkame organizácii marketingu zameraného na koncových užívateľov (vytváranie dopytu, uvádzanie nových výrobkov na trh), rovnako ako na predajcov (súťaže, motivačné programy, propagácia, PR). Náš informačný systém umožňuje virtuálne riadenie skladových zásob priamo našimi dodávateľmi. Na dodávateľovu objednávku často kompletizujeme špeciálne propagačné sady pre obchodné reťazce.

 

A-Shop

Systém A-Shop zdokonaľujeme už mnoho rokov. V súčasnosti už nie je iba platformou pre elektronický obchod. Ide o systém, ktorý uľahčuje získanie technickej podpory, vyjednávanie cien, vytváranie ponúk pre koncových odberateľov, využívanie každodenných akcií, porovnávanie výrobkov a prístup k technickým špecifikáciám a fotografiám, pričom zobrazuje informácie o dostupnosti produktov a termínu dodania. Pre mnohých našich klientov zároveň predstavuje bázu, ktorá im umožňuje vytvoriť si vlastné platformy elektronického obchodu v systéme A-Partner a ResellerWeb.

     

Doplnkové obchodné služby

Svojim klientom ponúkame technické a obchodné poradenstvo, a to ako priamo, tak s podporou výrobcov. V prípade neštandardných výrobkov alebo pri realizácii veľkých zákaziek pomôžeme získať špeciálne ceny a technickú podporu výrobcov. Produkty môžeme dodať taktiež priamo koncovému odberateľovi a priložiť k nim doplnkovú dokumentáciu, doplnkové príslušenstvo, obchodné zabezpečenie alebo etikety.

 

Logistika

Flexibilné logistické riešenia skracujú čas a znižujú náklady na dopravu. Zabezpečujeme dodávky z našich vlastných skladov alebo priamo zo skladov našich dodávateľov. Ponúkame kompletizáciu dodávok, optimalizáciu nákladov a reklamné postupy prispôsobené potrebám odberateľov. K zásielkam môžeme pripraviť a priložiť akékoľvek dokumenty, napríklad faktúry tlačené menom našich klientov.