Spoločnosti v skupine ABC Data:
Aktuálne ceny akcií ABC Data S.A.:

Systém riadenia kvality


Spoločnosť ABC Data (sp. z o.o.) po prvý raz získala certifikát PN-EN ISO 9001:2001 (Systémy riadenia akosti. Požiadavky.), platný po dobu 3 rokov, v auguste 2006. V roku 2009 ABC Data obnovila certifikát ISO, v „aktualizovanej“ verzii, t.j. PN-EN ISO 9001:2009. Každoročne uskutočňované audity dohľadu majú za cieľ získať dôveru orgánu, ktorý certifikáciu udeľuje (TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.), v tom, že spoločnosť ABC Data spĺňa základné požiadavky nutné pre udelenie certifikácie. Audity pre obnovenie certifikácie (recertifikačné audity) sa konajú každé tri roky.

Odhadované prínosy implementácie/udržania ISO 9001 pre ABC Data sú okrem iného:

  • minimalizácia chýb a väčšia presnosť pri určovaní skutočných príčin vzniku nezhôd;
  • základ pre ďalší rozvoj a zlepšovanie fungovania spoločnosti pomocou optimalizácie procesov;
  • zvyšovanie kvality ponúkaných služieb/produktov;
  • lepšie vnímanie spoločnosti (nárast dôvery) ako v očiach súčasných, tak i potenciálnych zákazníkov.

 
Na dosiahnutie vyššie stanovených bodov slúži:

  • udržanie a vylepšenie systému riadenia v súlade s požiadavkami normy ISO 9001;
  • neustála analýza miery spokojnosti zákazníkov a napĺňanie ich očakávaní;
  • rozvíjanie ľudského potenciálu spoločnosti ABC Data za účelom lepšej obsluhy zákazníkov a uspokojujúcej sebarealizácie zamestnancov;
  • atmosféra tímovej spolupráce, individuálna zodpovednosť zamestnancov za napĺňanie politiky kvality a kvalitatívnych cieľov alebo ich identifikácie so spoločnosťou ABC Data;
  • moderná a stabilná interná či externá informatická infraštruktúra, ktorá zákazníkom umožňuje rýchly prístup k aktuálnej produktovej ponuke spoločnosti ABC Data.

 
Splnomocnenec pre systém riadenia akosti (SRA) – zodpovedný za monitorovanie fungovania SRA – nabáda zákazníkov spoločnosti ABC Data k podávaniu konštruktívnych poznámok/sťažností, ktoré majú za cieľ zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných zákazníkom spoločnosti ABC Data na adresu quality@abcdata.eu.

 

ISO 9001:2008 Certificate

wersja polska
wersja angielska
wersja niemiecka